Temadag om NGOer’s arbejde med ’low carbon’ udvikling

Export: iCal | Outlook
When:
9am - 4pm CET Wednesday, November 28 2012
Where:
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1-D, 1. sal, 2000 Frederiksberg
Google_icon Map
Submitted by:
Rolf on Oct 15, 2012
Description:

NGO Netværket for programmatisk klimaarbejde i udviklingslande
Temadag om NGOer's arbejde med 'low carbon' udvikling

28. november 2012, fra kl 9 til 16
Peter Bangs Vej 1-D, 1. sal, 2000 Frederiksberg


 Rio+20 konferencen i juni bragte øget fokus på global bæredygtig udvikling, med grøn økonomi og adgang til bæredygtig energi som centrale temaer. Debatten og forhandlingerne før og under konferencen tydeliggjorde forskellene mellem nord og syd i opfattelsen af hvad grøn økonomi indebærer. Ulandene udtrykte tydelig skepsis omkring de vestlige landes egentlige interesser i at promovere en ny grøn verdensorden. Samtidig blev ulandene fremstilet som modstandere af den grønne dagsorden.


 Men det kom ikke rigtigt frem i den offentlige debat, at mange ulande faktisk arbejder målrettet med at gøre deres økonomiske vækst mere bæredygtig. Stadigt flere ulande udvikler nationale strategier for grøn vækst, og ikke bare for at tiltrække donorpenge, men fordi det giver mening for dem i forhold til at balancere økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i deres udviklingsplaner.


 På dette temamøde vil vi se på NGOer's rolle i at generere konkrete bidrag der støtter overgangen til en grøn økonomi i udviklingslande, med et særligt fokus på den del af den grønne økonomi der handler om at afkoble udvikling fra en stigende udledning af drivhusgasser: 'low carbon' udvikling. Udviklingslande har primært udforsket mulighederne for finansiering og teknologioverførsel indenfor rammerne af de globale mekanismer for drivhusgasreduktion, så som CDM. Men der er i mange lande også et stigende fokus på at reducere fremtidig afhængighed af fossile brændsler, søge udbytte fra bæredygtig skovforvaltning og landanvendelse samt at sikre 'ren udvikling' generelt. Indsatser på disse områder vil medvirke til en mere robust udvikling, der er mere modstandsdygtig over for naturkatastrofer, klimaforandringer og udsving på verdensmarkederne, som de fleste udviklingslande i dag er meget sårbare overfor. Og så vil det bidrage til at reducere den fremtidige udledning af drivhusgasser fra disse hurtigt voksende økonomier.


 Det konkrete mål for temamødet er at generere en åben og konstruktiv diskussion, som kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:


 - Hvilken rolle kan low carbon udviklingstiltag spille ifht. fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling generelt i udviklingslande?
- Hvor ligger de største udfordringer og muligheder for NGOer i at engagere sig i low carbon udvikling?
- Kan vi adressere behovet for low carbon udvikling uden samtidig at promovere en vestlig udviklingsagenda?

 

Dagen vil blive indledt med en håndfuld oplæg og generel diskussion om formiddagen, som inspiration til mere uddybende diskussion i 3 tematiske grupper efter frokost. I de tematiske grupper vil der også være mulighed for at de enkelte deltagere kan give korte (5 min) oplæg om deres egne cases/erfaringer med low carbon udviklingsinitiativer.

 

Program

9.00 Low-carbon udvikling - Hvorfor er det relevant for danske NGOer?

WWF

9.30 Bæredygtig skovforvaltning - sammenhæng mellem low carbon udvikling og modstandsdygtighed overfor klimaforandringer
Verdens skove

10.00 Lokal planlægning af vedvarende energy - low carbon udvikling koblet med forbedret sundhed, uddannelse og job skabelse

Vedvarende Energi

10.30 Pause

11.00 Samarbejde mellem NGO, virksomhed og forsker - low carbon udvikling gennem innovative partnerskaber
Access2Innovation

11.30 Generel diskussion

12.00 Frokost

13.00 Tematisk diskussion i tre grupper, evt. med korte præsentationer fra andre organisationer
1) Skovenes rolle i low carbon udvikling;
2) Vedvarende energi og udvikling;
3) NGO-privatsektor partnerskaber for low carbon udvikling.

15.00 Opsamling og afsluttende diskussion

16.00 Slut

 

HVEM kan deltage? Workshoppen bliver afholdt i samarbejde med NGO forum og henvender sig primært til ansatte og frivillige i danske organisationer, forskningsenheder og konsulentfirmaer, der arbejder, eller planlægger at arbejde, med programmatisk klimaarbejde i udviklingslande. Det forudsættes at deltagerne har et grundlæggende kendskab til klimaproblematikken.

 

TILMELDING skal ske pr email til både Birgitte Steiper på bst@dmr.org og Anja Nielsen på an@dmr.org, senest fredag d. 23. november. Da der er begrænset antal pladser til workshoppen gælder først til mølle princippet, dog max 2 personer pr. organisation. Deltagelse er gratis, men tilmeld dig kun hvis du er helt sikker på at komme.

Eventuelle SPØRGSMÅL kan rettes til Jacob Fjalland på j.fjalland@wwf.dk, eller mobil 26 52 23 32.

 

 

Join this Group Now!

Forgot Password?

Programmatisk Klimaarbejde i Udviklingslande
Powered by Groupsite.com

Visibility Public Membership By Invitation or Approved Request Default Profile Professional

Your Status Not Logged-In